O nás

Občianske združenie „PRE MESTO“ o.z. vzniklo ako iniciatíva občanov mesta Poprad na podporu jeho fungovania, zveľadenie jeho centra a sformovanie nezávislej inštitúcie, ktorá bude reprezentovať občanov mesta, ich názory a ich dlhodobú víziu.

PRE MESTO vzniklo na základe talianskeho modelu podľa vzoru občianskeho združenia Pro Loco z mesta Bassano del Grappa v Taliansku. Toto občianske združenie je jedným z prvých združení takéhoto typu v Taliansku a jeho dlhoročná história viac ako 100 rokov dáva jasne najavo, že takéto projekty majú svoje miesto v našej spoločnosti a vedia prispieť k jej rozvoju.

Nedá nám nespomenúť, že toto občianske združenie Pro Loco je najvýznamnejším združením svojho typu v Taliansku a preto je pre nás veľkým prínosom, že môžeme čerpať poznatky práve z takejto inštitúcie

Ciele združenia
PRE MESTO je občianskym združením, no máme záujem združovať i podnikateľské subjekty pôsobiace v našom regióne. Preto sme si stanovili i ciele zamerané na podporu podnikateľov, ktorí sú našimi členmi.
Hlavné ciele občianskeho združenia PRE MESTO:

1. Oživiť centrum Popradu – zmeniť ho na miesto, ktoré ľudí priťahuje, kde pulzuje život a kde sa ľudia radi stretávajú a spoločne trávia čas.

2. Pritiahnuť do centra mesta nielen Popradčanov, ale i turistov a obyvateľov širšieho regiónu.

3. Prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu a hrdosti občanov Popradu na svoje mesto, aby ho vnímali ako atraktívne miesto na život.

4. Silný mikromarketing – spájať rôzne záujmové združenia, kluby, firmy či inštitúcie a informovať občanov o dianí v meste a jeho centre.

Ciele zamerané na podnikateľské subjekty:

1. Dialóg so samosprávou, aby sa podnikatelia mohli vyjadriť k aktuálnym legislatívnym návrhom, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie.

2. Propagačná činnosť – zameraná na prezentáciu členov OZ Pre mesto v regióne.

3. Príprava kultúrnych podujatí, vyjednávanie strategických dohôd pre členov a vzdelávanie členov(organizovanie seminárov a školení).

4. Jednotné otváracie hodiny obchodov v centre mesta.

Podrobné informácie o cieľoch sú uvedené v stanovách občianskeho združenia: Pre Mesto – Stanovy

Úspešnosť a rýchlosť realizácie našich cieľov závisí na podpore a spolupráci všetkých občanov mesta. Budeme radi, ak sa k nášmu tímu pridá čo najviac Popradčanov, ktorým nie je ľahostajné, ako sa cítia v meste, v ktorom žijú, pracujú, či oddychujú a ako sa mesto prezentuje návštevníkom nielen z ostatných kútov Slovenska, ale i zo zahraničia.