Adresa:

Námestie svätého Egídia č. 74.
058 01 Poprad, Slovenská republika

Predseda PRE MESTO o.z.:
Fabio Bortolini
+421 905 776 699
fabiobortolini.sk@gmail.com

Info na festival Viva Italia:
Fabio Bortolini
+421 905 776 699
fabiobortolini.sk@gmail.com

Zuzana Veronika Lešková
+421902 614 793
leskova.zv@gmail.com

Info na festival Made in Slovakia
Ing. Ondrej Kavka
+421 905 693 747

Fakturačné údaje:

PRE MESTO o. z

Námestie svätého Egídia č. 74.
058 01 Poprad
Slovenská republika
DIČ: 2023619191
IČO: 42235308

Bankové spojenie PRE MESTO o. z.:

IBAN: SK97 7500 0000 0040 1596 0969
BIC SWIFT: CEKOSKBX

Účet je vedený v ČSOB pobočka Poprad, Nám. sv. Egídia 83.

2% z dane

Chcete podporiť naše aktivity na oživenie centra Popradu?
Jednou z možností je poukázanie 2 % Vami zaplatenej dane pre naše združenie.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov: PRE MESTO o.z.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 74, 058 01 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42 235 308

Ďakujeme.