Adresa:

Námestie svätého Egídia č. 74.
058 01 Poprad, Slovenská republika

Email:

info@premesto.sk
info@vivaitalia.sk

Telefón:

info na festival Viva Italia
Predseda:
Fabio Bortolini +421905 776 699
e-mail: fabio.bortolini@vivaitalia.sk

info na festival Made in Slovakia

Kristína Mlynárová – partneri a vystavovatelia 0949 762 330
Ing. Ondrej Kavka – riaditeľ festivalu
+42190 5693 747
Mgr. Monika Ferková – vystavovatelia
0915 790 550

Fakturačné údaje:

PRE MESTO o. z

Námestie svätého Egídia č. 74.
058 01 Poprad,
Slovenská republika
DIČ: 2023619191
IČO: 42235308

Bankové spojenie PRE MESTO o. z.:

IBAN: SK97 7500 0000 0040 1596 0969
BIC SWIFT: CEKOSKBX

Účet je vedený v ČSOB pobočka Poprad, Nám. sv. Egídia 83.

2% z dane

Chcete podporiť naše aktivity na oživenie centra Popradu?
Jednou z možností je poukázanie 2 % Vami zaplatenej dane pre naše združenie.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov: PRE MESTO o.z.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 74, 058 01 Poprad
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42 235 308

Ďakujeme.