Popradčania sebe

nápady občanov impulzom rozvoja mesta

Ak sa zaujímate o mesto Poprad a svojimi nápadmi chcete prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, ste tu správne.
Ak chcete vedieť, ako si obyvatelia predstavujú svoje mesto a ako by chceli, aby sa ďalej rozvíjalo, ste tu správne.

Prečo vznikol program Popradčania sebe?

Jedným z hlavných dôvodov jeho vzniku je rozvoj občianskej spoločnosti a stotožneniu sa s mestom, v ktorom žijeme. My všetci tvoríme mesto. Účasť občanov na tvorbe mesta je bežná vo vyspelej Európe a viacero takýchto projektov už prebieha aj na Slovensku.

O čom je program Popradčania sebe?

Program Popradčania sebe je apolitický a nesleduje žiadnu ideológiu. Bude pozostávať z viacerých samostatných projektov. Ich cieľom je na základe spoločnej diskusie prispieť k ucelenému koncepčnému návrhu na riešenie vybranej problematiky v meste, či už je to doprava, rekreácia, verejné priestranstvá alebo turistický ruch.

Kto sa môže zúčastniť?

Zúčastniť sa môže každý bez ohľadu na vek, pohlavie, politickú príslušnosť. Spoločné diskusie o rozvoji mesta majú ľudí spájať.

Ako bude realizácia programu Popradčania sebe prebiehať?

Program bude prebiehať formou diskusií so zaujímavými hosťami, workshopov, tvorivých dielní a výstav. Garantmi jednotlivých projektov budú odborníci z danej oblasti. Súčasťou každého projektu bude zároveň tím profesionálov, ktorý ho bude koordinovať

Centrálna mestská zóna v Poprade je úvodným projektom programu Popradčania sebe.

Cieľ projektu:
Zadanie pre architektonicko-urbanistickú súťaž na územie širšej centrálnej mestskej zóny v Poprade so zameraním na Nám. sv. Egídia a priľahlých priestorov.

Garanti projektu:
Prof. Maroš FINKA, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prof. Dietmar Scholich, Leibniz Universität Hannover

Ako bude projekt prebiehať?
Diskusie, workshopy, prednášky…

Čo je mojou úlohou, ak sa chcem zúčastniť?

Predovšetkým dobrá nálada a chuť tvoriť.
Počas trvania projektu zaslať aspoň jeden návrh, nápad.
Pozvať ďalších známych.

Ako má vyzerať návrh, ktorý mám poslať?
Obrázok, fotka, grafika s krátkym popisom.

Kam mám návrh poslať:

poštou na adresu OZ Pre mesto: Nám. sv. Egídia 74, 058 01 Poprad
elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára
emailom na adresu: premesto@premesto.sk

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ďalšie stretnutie s verejnosťou sa bude konať:
21. 8. 2014 o 16:00 h v Malej zasadačke Mestského úradu v Poprade.

Všetci ste srdečne vítaní.