Orgány Pre Mesto o.z.

Orgány Pre Mesto o.z.
Do orgánov občianskeho združenia boli zvolení títo členovia:
Predseda: Fabio Bortolini
Členovia predsedníctva:

Ondrej Kavka
Jozef Beňo
Mária Brezinová
Jozef Hrobák
Martina Kubičková Sabová
Marián Mayer
Ondrej Zoričák
Dozorná rada:

František Kornaj
Soňa Kupčová
Dušan Sichrovský
Rozhodcovská komisia:

Andráš Anton
Mikuláš Argalács
Edmond Dragošek